Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällets katastrofberedskap

Skapad 2019-05-13 15:33 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Medicin
Inom detta arbetsområde ska du arbeta med att skaffa dig kunskaper om organisation på en katastrofplats och varför man gör denna planering.

Innehåll

 

Vad?

Arbeta med att skaffa kunskaper om vad en katastrof är och hur en katastrofplats organiseras. Lära dig vad samhället och sjukvården har för beredskap att möta en katastrof. 

Varför?

För att ha kunskap om organisation på en katastrofplats.

Hur?

Lärargenomgång. Filmvisning.

Göra "egna" katastrofplatser i grupper och göra collage över katastrofplatsens utformning och organisation.

Bedömning?

Delta aktivt på lektionerna och i grupparbetet med att utforma katastrofplats.

 

Uppgifter

 • Utforma en katastrofplats

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Första hjälpen vid skador och akuta sjukdomar samt hjärt-lungräddning.
  Med  -
 • Samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.
  Med  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning. Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt och nyanserat hur de kan spridas. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. Eleven beskriver utförligt och nyanserat samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
  Med  A
 • Eleven beskriver utförligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning. Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt hur de kan spridas. Dessutom beskriver eleven utförligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. Eleven beskriver utförligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
  Med  C
 • Eleven beskriver översiktligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning. Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver översiktligt hur de kan spridas. Dessutom beskriver eleven översiktligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser i samråd med handledare. Eleven beskriver översiktligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
  Med  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: