Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagornas nyheter

Skapad 2019-05-13 15:59 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola F – 9
Varje dag stöter vi på nyheter. Ibland berättar en kompis om något som har hänt, ibland lyckas vi slänga ett öga på tv:n just när nyheterna sänds, någon gång hör vi en nyhet på radion och ibland dyker det upp en länk till en nyhet i flödet på Facebook. De nyheter som vi ska fokusera på i detta arbetsområde är de som dyker upp i en nyhetsartikel i en tidning. Vi ska se hur de är uppbyggda och utifrån det skapa egna nyheter. Innehållet i vår nyhetsartikel ska vi finna i sagornas värld.

Innehåll

Vad ska vi göra?
- Lära oss tidningens olika delar
- Lära oss begrepp kopplade till området
- Skriva en nyhetsartikel utifrån en händelse i en saga
- Skapa löpsedlar

Hur ska vi göra detta?
- Genomgångar av tidningens olika delar (där ni söker och skapar materialet)
- Begreppsinstudering 
- Genomgång av nyhetsartiklar och löpsedlar skapade av en saga
- Läsa en saga/flera sagor - för att få en uppfattning om problem/lösningen som ni ska skriva om

Varför ska vi göra detta?
För att varje elev ska träna sina kunskaper i följande:

- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.*
- Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
- Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar (i skrift).
- Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen. 
- Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang. 
- Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
- Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang

 

Matriser

Svenska Åk 7-9

F
E
C
A
Skriva texter
Eleven kan inte skriva olika slags texter med viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation.
Skriva texter
Eleven kan inte skriva olika slags texter med enkel textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med enkel textbindning.
Eleven kan skriva olika texter med utvecklad textbindning.
Eleven kan skriva olika texter med välutvecklad textbindning.
Skriva texter
Eleven kan inte skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp och strukturer.
Eleven kan skriva olika texter med relativt väl fungerande anpassning till texttyp och strukturer.
Eleven kan skriva olika texter med väl fungerande anpassning till texttyp och strukturer.
Skriva texter
Eleven kan inte skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer.
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt fungerande anpassning till språkliga normer
Eleven kan skriva olika texter med väl fungerande anpassning till språkliga normer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: