Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny 11 Vardagsteknik, åk 1 VT19

Skapad 2019-05-13 16:22 i Nyhemsskolan F-3 B Halmstad
Grundskola 1 Matematik Bild Teknik
Vad är teknik? Vilken teknik finns runt omkring oss?

Innehåll

Utgångspunkt

Du ska få resonera kring teknik och tekniska lösningar i din vardag.

 

Konkretisering av målen

 • Du ska ge några exempel på teknik i din vardag. 
 • Du ska kunna undersöka och diskutera hur några köksföremål är konstruerade och vad de används till.
 • Rita av ett av föremålen som du har undersökt.
 • Du ska tillverka ett pop-upp kort.
 • Du ska kunna följa och skapa en enkel programmering i Scratch.

Genomförande

Vi diskuterar vad teknik är och letar tekniska lösningar i klassrummet.
Vi undersöker vardagliga köksföremål tillsammans i grupper. Eleverna får rita av något av föremålen. Tillsammans med en kamrat visar de sedan teckningarna och föremålen för andra elever.

Du kommer att få tillverka ett kort där en bild poppar upp.Du får göra en plan för hur du ska tillverka ditt kort, hur det ska se ut och vem du ska ge det till.

Du kommer att få jobba med programmering i appen Scratch.

 

Dokumentation och bedömning

Bedömningen sker under arbetets gång. 

Eleverna får prata om sina teckningar och berätta om föremålen de har ritat.Vi observerar dem under arbetet.

Bilderna sätts upp i klassrummet.

Du får visa upp din programmeringsuppgift.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: