Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation - att framföra sina åsikter

Skapad 2019-05-13 17:50 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 Svenska
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal – och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Under de närmaste veckorna kommer du att få arbeta med muntlig framställning och argumentation i olika former. Du kommer både att få träna på att kommunicera och argumentera med andra men även på att göra olika former av redovisningar och presentationer.

Innehåll

Tidsåtgång

Vecka 20 – 23

 

Mål för arbetsområdet 

I detta arbetsområde kommer du att få öva din förmåga att argumentera och kommunicera muntligt. Du ska bli medveten om några faktorer som påverkar och kännetecknar olika talsituationer samt hur du påverkas av dessa. Du kommer även att få öva på olika talsituationer med olika mottagare och syften. Som avslutning på arbetsområdet kommer du att hålla ett argumenterande tal eller göra en presentation av en argumenterande text samt delta i en debatt. Allt detta för att du ska utveckla din muntliga kommunikativa förmåga och känna en större tillit till den. 

Efter avslutat ska du ha utvecklat din förmåga att:

·        kunna använda ett korrekt språk när du talar samt följa språkliga normer (uttalade eller outtalade)

·        anpassa språket och stilen till sammanhanget och till den tänkta mottagaren

·        samtala om olika ämnen, frågeställningar och texter och föra samtalen framåt genom att ställa frågor och använda underbyggda argument

·         förbereda och genomföra muntliga presentationer och anpassa dessa efter uppgifternas syfte och lyssnarna

·         lyssna på, ställa frågor om och ge respons på dina kamraters redovisningar och framträdanden

·         använda den feedback du själv får för att utvecklas till en skickligare och säkrare debattör och talare

·         använda några olika ord och begrepp som har med tal, samtal och argumentation att göra 

 

 

Undervisningen – så här kommer vi att arbeta

·        Gemensamma och individuella genomgångar

·         Filmer och ljudklipp 

·         Gemensamma och enskilda övningar och tillämpningsuppgifter för att träna på att framföra åsikter

·         Läsning av några olika argumenterande texter för att få inspiration och titta på hur dessa är skrivna och uppbyggda (genretypiska drag)

·         Övningar i att formulera tes, argument och motargument

·         Läsning av några olika tal ör att få inspiration och titta på hur dessa är skrivna och uppbyggda (genretypiska drag)

·         Planera och genomföra ett eget argumenterande tal eller en presentation utifrån en argumenterande text.

 ·        Planera och delta i en debatt tillsammans med några klasskamrater

 

 

 

Bedömning – så här kommer dina kunskaper att bedömas

Underlag för bedömning:

·         Ditt arbete med olika övningar och uppgifter

·         Ditt argumenterande tal eller din presentation

·         Ditt deltagande i debatten

 

Viktiga begrepp

Tes - är den åsikt eller det påstående som läsaren ska övertygas om.

Argument - är ett skäl, en anledning till att man har en viss åsikt. Det talar om varför man tycker som man gör.

Motargument – är ett argument mot tesen. I en argumentation möter man ofta motstånd och man behöver därför förbereda sig på motargument.

Sak- /faktaargument – är argument som bygger på faktainformation, t.ex. studier, undersökningar och statistik osv.

Känslo- /värdeargument - är argument som grundar sig på vad du eller någon annan personligen tycker i den aktuella frågan.

Insändare, debattartikel och debattinlägg (en text som publiceras på en blogg kallas inlägg) är exempel på vanliga argumenterande texttyper

Debatt - är en offentlig diskussion och ordnas ofta i samband med viktiga beslut. I en debatt diskuteras en fråga där ena sidan är för och andra sidan emot och ordstriden avgör vem som vinner åskådarnas förtroende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Argumentation - Att framföra sina åsikter

 • Muntlig redovisning (presentation och argumenterande tal)

 • Argumentation - Bildspel

 • Övningar

 • Användbara stilgrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: