Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friidrott. kondition och utelek

Skapad 2011-08-22 10:53 i Kumla skola Tyresö
LPP för friidrott,kondition och utelek i år 8
Grundskola 8 Idrott och hälsa

Innehåll

Friidrott, Kondition och utelek

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållande och miljöer." Hälsa och livsstil: Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Du kommer att få delta på friidrottsdagen på IP. Du kommer att få prova på olika sätt att genomföra konditionsträning. Du kommer att få delta i olika former av utelek

5. Bedömning

Det kommer att ske kontinuerlig bedömning under lektionstid. Du kommer att bedömas på hur du genomför de olika konditionspassen.

6. Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Tyresö Idrott och hälsa år 7-9

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer
Eleven varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget
Eleven varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser
Eleven kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser
Eleven kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser

Förebygga risker vid fysisk aktivitet

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: