Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 9: El mundo hispanohablante

Skapad 2019-05-14 09:44 i Duveds skola Åre
Grundskola F Moderna språk - språkval
Vi kommer att arbeta med ett litet fördjupningsprojekt om den spansktalande världen, som går ut på att undersöka ett spansktalande land eller en självstyrande region i Spanien för att sedan presentera detta muntligt och skriftligt.

Innehåll

¿Qué?

Vi kommer att arbeta med ett litet fördjupningsprojekt om den spansktalande världen, som går ut på att undersöka ett spansktalande land eller en självstyrande region i Spanien för att sedan presentera detta muntligt och skriftligt.

 

¿Por qué?

Syftet med det här arbetet är att du som elev lär dig mer om olika områden där det spanska språket talas. Enligt kursplanen i moderna språk skall du genom undervisningen ges möjlighet att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där språket används.

Syftet är också på att du utvecklar din muntliga förmåga i spanska.

 

¿Cómo?

Arbeta i par eller ensam. Välj ut ett spansktalande land eller en självstyrande region i Spanien att söka fakta om för att sedan redovisa muntligt på spanska inför klassen. Den muntliga presentationen skall vara cirka 5-10 minuter lång och skall göras med hjälp av ett bildspel som visas framför klassen eller en inspelad video där du pratar och visar bilder/filmer. För bildspelet kan du till exempel använda Google Presentationer. Använd många foton och tänk på att presentationen både skall vara intressant och kunna förstås av de övriga eleverna. Tänk på att inte skriva för mycket text i ditt bildspel, håll dig till några få stödord. Presentationen ska vara enkel, begriplig och du får använda det språk du kan samt slå upp en del ord och uttryck. Gör en liten ordlista med de nya ord och uttryck som du slår upp, och träna på orden så att du vet vad de betyder och hur man uttalar dem när du gör din presentation. 

Arbetet redovisas även med en kort skriftlig inlämning i Google Classroom. I den skriftliga inlämningen skriver du ditt "manus" till den muntliga presentationen (behöver inte följas ordagrant) och lämnar in före du gör din muntliga redovisning, tillsammans med ordlistan med de nya orden.

Du skall även skapa ett litet Kahoot-quiz (på spanska) med några frågor om din presentation. Använd frågeord på spanska! Genomför quizet med klassen efter presentationen.

 

¿Cuándo?

Du kommer under vecka 4-6 att arbeta med området, som sedan skall presenteras på fredag v. 6. Tänk på att disponera lektionstiden på ett bra sätt. Alla bör vara redo att kunna presentera på fredag v. 6. En del elever kommer kanske inte att behöva så här många lektioner för sina förberedelser, om man blir klar tidigare kan man ägna lektionstiden åt att jobba med eget arbete.

 

Evaluación

Jag kommer i min bedömning framför allt att titta på:

 • Hur du väljer och använder material.
 • Din muntliga förmåga bedöms på två sätt under din presentation: Hur tydlig och begriplig din presentation är (anpassning till syfte, mottagare och situation) och hur du uttrycker dig (flyt, språklig korrekthet, uttal, intonation).
 • Din skriftliga förmåga bedöms i den skriftliga inlämningen som du gör.

 

 

Välj 1 av följande:

Comunidades autónomas (Självstyrande regioner) en España:

Andalucía

Aragón
Asturias

Cantabria

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Extremadura

Galicia

Islas Baleares

Islas Canarias

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

Valencia

 

Países hispanohablantes (Spansktalande länder):

Argentina

Bolivia

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

El Salvador

Ecuador

España

Guinea Ecuatorial

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Puerto Rico (självstyrande territorium tillhörande USA)

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

 

 

 

Förslag på punkter du kan ta med: 

Basfakta

Var ligger det? - visa på karta

Hur många invånare?

Huvudstad, stora städer

Övrig intressant geografi? Berg, floder, gränsar till, stort/litet osv

Kända turistattraktioner

Känd kultur från landet/regionen

Traditioner

Typisk mat

Musik, dans

Natur

Historia

Olika folkslag som bor i området? Ursprungsbefolkning? Talas något annat språk än spanska?

Annat intressant som du hittar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Spanska 9: El mundo hispanohablante

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja och använda material
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Muntlig förmåga
Tydlighet och begriplighet i din presentation.
I muntliga framställningar kan du formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntliga framställningar kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Muntlig förmåga
Tydlighet och begriplighet i din presentation.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Muntlig förmåga
Uttal i din presentation.
Du uttalar begripligt och använder vissa uttalsregler du lärt dig.
Du har bra flyt och tempo i ditt tal samt använder de flesta uttalsregler du lärt dig.
Du beaktar i hög grad de flesta uttalsreglerna och talar med flyt, bra tempo och intonation.
Kommentera och jämföra
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: