Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 4B kapitel 3 - Geometri

Skapad 2019-05-14 14:38 i Stadsskogenskolan Alingsås
Mattespanarna 4B kapitel 3 - Geometri
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer arbeta med kapitel 3 i Mattespanarna 4B, kapitel 3 "Geometri".

Innehåll

Geometri

Bedömning

 

I arbetsområdet Geometri bedöms din förmåga att:

 • Förstå vad area innebär.
 • Beräkna area av enklare figurer som kvadrat och rektangel, samt enkla sammansatta figurer. 
 • Uppskatta olika areor.
 • Kunna olika areaenheter.
 • Förstå skillnad mellan area och omkrets.
 • Kunna följande begrepp: area, omkrets, areaenhet, cm², dm², m² och yta

 

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • De förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt
 • Skriftlig avstämning

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Använda oss av datorn.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: