Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flaggstång med flagga, årskurs 3.

Skapad 2019-05-14 15:31 i Kungsgårdsskolan Säter
Grundskola 3 Slöjd
På trä och textilslöjden kommer eleven att få arbeta med att tillverka en flaggstång med flagga som är ett samarbete mellan slöjdarterna. Eleven kommer att få kunskap om att arbeta i trä och tyg.

Innehåll

Syfte

- Du ska kunna lyssna på information och ta till dig enkla instruktioner.

- Du ska får lära dig att designa din flaggstång, samt tillverka en Sverigeflagga (+ en personlig flagga).

- Du får lära dig att använda lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker för att du ska kunna formge och framställa din flaggstång/flagga av   trä och tyg.

- Du får lära dig att analysera och värdera din arbetsprocess och resultat med hjälp av slöjdspecifika ord och begrepp.

 

Arbetssätt

Textilslöjden:

- Du får lära dig hur man trär, syr och använder symaskinen.

I Träslöjden

- Du får genomgång av "Säkerhetsföreskrifterna" angående maskiner och verktyg.

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt 

- Din förmåga att ta till dig instruktioner.

- Du kan presentera dina idéer med en egen design.

- Du kan använda rätt teknik och redskap för ändamålet.

- Din förmåga att värdera ditt arbete i förhållande till slutresultatet

- Du kan motivera dina val, varför du tycker att det blev bra eller vad du kunde gjort på annat sätt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: