Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och relationer

Skapad 2019-05-14 15:53 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Naturkunskap
Detta arbetsområdet handlar om sex och relationer, men även om normer och sexuell hälsa. Vi kommer även arbeta med kritisk granskning och genomföra en laboration.

Innehåll

Syfte:

Att få diskutera och utforska frågor med samhällsanknytning och få möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla naturvetenskapliga kunskaper för att kunna möta, förstå och påverka sin samtid.

  

Centralt innehåll:

 

 Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller jämställdhet.

 • Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.

 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

Bedömning
För att nå grundnivå ska du kunna:

 -        redogöra för olika metoder att skydda sig mot ofrivillig graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar,

 -        beskriva kort vad som krävs för att ett barn ska bli till,

 -        redogöra för de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna samt vikten av att skydd sig mot dessa,

 -        ge exempel på ställen där man kan får upplysning, råd och hjälp i sex och samlevnadsfrågor,

 -        ge något exempel på gällande (sexrelaterade) normer i samhället samt vad det innebär att vara normkritisk,

 -        redogöra i stora drag vilka lagar som finns för att förebygga sexuell diskriminering,

 -        kritiskt granska påstående och åsikter/normer kring sex och samlevnadsfrågor,

 -        blommadelta i diskussion, göra ställningstagande och ge exempel på hur man kan medverka till ökad jämställdhet oavsett kön, ålder eller sexuell läggning.

 

För att visa att du når en högre kunskapsnivå ska du dessutom:

-        utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som

            har betydelse för individ och samhälle.

-        ställa utforskande frågor samt ge komplexa förklaringar och argument.

-        ge välgrundade och nyanserade argument för olika ställningstagande.

Lycka till!

 

Uppgifter

 • Kritisk granskning och laboration

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
  Nak  A
 • Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
  Nak  C
 • Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
  Nak  E
 • Eleven kan redogöra utförligt och nyanserat, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt och nyanserat diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för folkhälsan och underbygga diskussionen med välgrundade och nyanserade argument.
  Nak  A
 • Eleven kan redogöra utförligt, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för folkhälsan och underbygga diskussionen med välgrundade argument.
  Nak  C
 • Eleven kan redogöra översiktligt, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen. I samband med redogörelsen kan eleven översiktligt diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för folkhälsan.
  Nak  E
 • Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt och nyanserat för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.
  Nak  A
 • Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.
  Nak  C
 • Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt.
  Nak  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: