Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att använda kartan.

Skapad 2011-08-23 11:34 i Tullbroskolan Falkenberg
Att ha övergripande kunskap om kartans olika användningsområden, kunna använda register, förstå och kunna använda sig av begrepp som latitud,longitud. Känna till kartans olika symboler.
Grundskola 6 Geografi

Innehåll

Avsnitt 1

Du skall under arbetsområdets gång bli bekant med kartan. Vi kommer att arbeta med uppgifter kopplade till atlasen. Du skall känna till kartans olika användningsområden, uppbyggnad samt termer förknippade med kartor.
Du ska kunna  använda kartans register, färger och symboler.

Vi arbetar med området ca fyra veckor och under arbetets gång ha ett test på arbetsområdet.

Avsnitt 2

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
    Ge  1-3
  • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
    Ge  4-6
  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
    Ge  4-6

Matriser

Ge
Bedömningsmatris för kartarbete.

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
FAKTA
Urval
Behöver handledning med att välja ut relevant fakta
Väljer självständigt ut fakta men har svårt att skilja på vad som är relevant för uppgiften.
Faktaurval finns med för sammanhanget relevant ämnesanknytning
Beskriva/ förstå
Behöver handledning för att få med begrepp
Använder enstaka begrepp utan förklaringar
Använder begrepp med bristfälliga förklaringar
Använder och förklara för sammanhanget enkla begrepp
Jämförelse
Behöver handledning för att göra jämförelser
Staplar likheter och skillnader
Beskriver likheter och skillnader
För ett jämförande resonemang utifrån likheter och skillnader
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: