👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Produktion, handel och transport vt-21

Skapad 2019-05-15 09:04 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Geografi
Produktion, handel och transport lokalt och globalt. Våra grundläggande behov och fördelning av dem. Hur det skiljer sig mellan olika länder samt fördelningen mellan rika och fattiga. Olika skäl till att producera olika varor på olika platser. Hur produktion, handel och transporter påverkar olika människors livsvillkor. Världshandel ur ett geografiskt perspektiv.

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • beskriva mönster för produktion, handel och transport
  • resonera utifrån dessa mönster
  • använda kartor och andra geografiska källor

 

ARBETSSÄTT

Vi har gemensamma genomgångar med bildstöd som läggs i Teams. Du antecknar och deltar i diskussioner. Du läser i materialet vi arbetar med samt svarar på instuderingsfrågor. Du lär dig också alla begrepp som hör till arbetsområdet.

 

Vad ska du kunna:

-använda centrala geografiska ord och begrepp

-känna till de olika näringsgrenarna och hur de fördelas i fattiga- och rika länder

-kunna ge exempel på lokaliseringsfaktorer för industrier

-ge exempel på vilka kommunikationer som används inom handel

-resonera om handel ur fattiga länders perspektiv

  

BEDÖMNING

Du visar dina kunskaper i ett skriftligt arbete.

Matriser

Ge
Produktion, handel och transport ll

På väg...
Geografiska begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Nya produktionsmönster för varor & tjänster
Förmågan att resonera kring orsaker kostnader, handel, löner, arbetskraft, transport, teknik,
Du kan redogöra för någon relevant orsak till förändringen av handelsmönster. Ditt resonemang innehåller enkla orsakssamband och du använder något geografiskt begrepp i korrekt sammanhang.
Du anger några relevanta orsaker till förändringen av handelsmönster. Dina resonemang innehåller något komplext orsakssamband och du använder några geografiska begrepp i relevanta sammanhang.
Du anger flera relevanta orsaker till förändringen av handelsmönster. Du visar att du kan förklara förändringen utifrån olika perspektiv. Dina resonemang innehåller komplexa orsakssamband och du använder genomgående geografiska begrepp i relevanta sammanhang.
Nya produktionsmönster för varor & tjänster
Förmågan att resonera kring konsekvenser miljö, konkurrens, arbetstillfällen, hållbar utveckling, producent och konsument.
Du anger någon relevant konsekvens av förändringen och ditt resonemang innehåller ett enkelt orsakssamband. Exempel: "Ökade transporter gör att haven förorenas."
Du anger några relevanta konsekvenser av förändringen och ditt resonemang innehåller något komplext orsakssamband. Exempel: "Eftersom transporterna ökar blir det också mer föroreningar. Det kan leda till att miljön i havet förstörs och att fisk blir utrotad."
Du anger flera relevanta konsekvenser av förändringen och ditt resonemang innehåller mer än ett komplext orsakssamband. I ditt resonemang visar du att du kan se på konsekvenserna utifrån olika perspektiv - individ/samhälle, dåtid/nutid/framtid lokalt/globalt Du använder genomgående geografiska begrepp i relevanta sammanhang.