👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

lpp engelska hörförståelse elevversion åk 4 - 6

Skapad 2011-08-23 14:22 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Hörförståelse
Grundskola 4 – 6 Engelska

Innehåll

Kursplan i ämnet

Lokal pedagogisk planering

När du arbetat med detta ska du kunna • Lyssna på och förstå texter anpassade för årskursen • Att formulera svar på frågor anpassade för årskursen

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att arbeta med hörförståelse i olika läromedel (workbook, Mix and Match). Vi kommer att titta på filmer. Vi kommer att samtala i dialogform.

Visa vad du lärt dig

Förmågan att lyssna, förstå och formulera svar anpassad för årskursen.

Tidsram

Arbetet pågår under hela läsåret men utvärderas med jämna mellanrum

Bedömning

Matriser

En
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Engelska åk 4-6

Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i texten.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer. Kan dra slutsatser utifrån texten.
Förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap/ poäng i texter.
Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer i texter du lyssnar på.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i texter du lyssnar på.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer. Drar slutsatser utifrån texter du lyssnar på.
Förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap/ poäng i texter du lyssnar på.
Att berätta i uppgifter anpassade för årskursen
Berättar med ofull- ständiga meningar.
Berättar i hela meningar. Informationen växlar mellan olika uppslag.
Berättar och håller sig till ämnet. Talar med naturligt tal – tempo.
Berättar med tydligt sammanhang.
Att samtala kring ämnen anpassade för årskursen
Svarar på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att tala och för fram egna åsikter.
Ställer frågor till andra och kommenterar andras åsikter.
Motiverar egna åsikter. Bidrar till att fördjupa samtalet genom att t.ex. ställa följdfrågor .
Att skriva texter anpassade för årskursen
Skriver för det mesta på engelska, blandar med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår.
En engelsktalande person förstår efter en eller ett par genomläsningar.
En engelsktalande person förstår både helhet och detaljer, vid första genom -läsningen. Skriver utförligt med varierat språk, engelsk ordföljd och god verbbehandling.
Skriver med god disposition, behandlar ämnen utförligt med fördjupning. Gör få språkliga fel. Visar ett avancerat och varierat ord- och frasförråd.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.