Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värmeenergi

Skapad 2019-05-15 15:25 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Energi är nödvändigt för vårt liv på jorden. Det behövs enorma mängder till bostäder, transporter och industri. Men vad är energi, varifrån kommer den och hur påverkar användandet vårt klimat?
Grundskola 4 Fysik
Energi är nödvändigt för vårt liv på jorden. Men vad är energi och varifrån kommer den?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att träna på förmågan att förklara värmeenergins flöde.

Du kommer också att få förklara hur isolering och värmeledning hör ihop.

Du ska också efter avslutat arbete veta och kunna förklara varför solen är så viktig för livet på jorden.

 

 

Bedömning - vad och hur

Vad:

Vi bedömer din förmåga att kunna förklara hur isolering och värmeenergins flöde hänger ihop samt även hur du förklarar varför solen är så viktig för oss.

 

Hur:

Genom observationer under lektionstid.

Hur du deltar i diskussioner.

Hur du genomför dina undersökningar och hur du dokumenterar.

 

Undervisning och arbetsformer

Läsa faktatexter.

Beskriva och förklara olika frågeställningar och begrepp skriftligt.

Diskutera och analysera i grupp.

Se filmer.

Genomföra undersökningar och experiment som dokumenteras.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: