Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppdraget

Skapad 2019-05-15 15:28 i Klaraskolan Halmstad
Vi läser boken Uppdraget tillsammans i klassen. Ibland läser vi högt för hela klassen, ibland i små grupper eller själva och ibland läser läraren högt och eleverna hänger med i texten. Vi diskuterar och samtalar om det vi har läst under bokens gång och när vi har läst ut boken skriver eleverna en bokrecenssion.
Grundskola 6 Svenska
Vi Läser den spännande boken Uppdraget i svenskan som handlar om Sverige under andra världskriget

Innehåll

Vi kommer de sista veckorna av termien ängna oss åt att läsa boken Uppdraget av Camilla Lagerqvist. Vi läser ibland i helklass, ibland i grupp eller själva och ibland läser läraren högt och eleverna hänger med i texten. 

Vi kommer att samtala och diskutera boken under vägen och när vi har läst klart ska alla elever lämna in en bokrecenssion. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: