Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden år 1050-1500

Skapad 2019-05-15 16:59 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
En pedagogisk planering i historia inom området medeltiden.
Grundskola 5 Religionskunskap Historia
Vi kommer att jobba med medeltiden. Du kommer lära dig om hur det var att leva på medeltiden, om vilka som styrde och hur samhället förändrades med den nya religionen.

Innehåll

Vad ska du känna till?

 • Du ska kunna berätta om hur livet såg ut för de olika stånden på medeltiden.
 • Du ska känna till om några viktiga händelser och personer under medeltiden.
 • Du ska kunna berätta om hur religionen och kyrkan påverkade människorna på medeltiden.
 • Du ska kunna berätta om hur Norden styrdes under olika perioder på medeltiden.
 • Jag tittar på din förmåga att jämföra, resonera och dra slutsatser. 

Hur kommer vi att arbeta? 

      1. Ha gemensamma genomgångar, enskilda uppgifter och arbeta i par/grupp. 

      2. Läsa texter om

 • Religionen på medeltiden 
 • Kyrkan 
 • Kloster
 • De fyra stånden 
 • Livet i byn                                                                                         
 • Staden 
 • Adeln                                                                                        
 • Sjukdomar                                                                                        
 • Kungar och krig
 • Drottning Margareta och Unionen

       3. Titta på serien "Med Ahmed i medeltiden" och diskutera, samt skriva och svara på frågor kring det vi tittat på. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: