Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkets byggstenar - grammatik

Skapad 2019-05-16 07:58 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Svenska som andraspråk Svenska
Vill du kunna prata om texter med ett "nytt språk"? Vill du bli bättre på att förstå din lärares kommentarer på dina uppgifter i svenska? Vill du bli bättre på att prata om och förstå likheter och skillnader mellan svenskan och andra språk? Klart du vill! Detta moment handlar om språkets byggstenar och hur de hänger ihop - med andra ord grammatik.

Innehåll

 

 De delar vi kommer att arbeta med i detta område är:

 

Ordklasser

Morfologi

Fraser

Huvudsatser och bisatser (prov)

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
    Sva  -
  • Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.
    Sve  -

Matriser

Sve Sva
Grammatik, sv/sva 2

Rubrik 1

E
C
A
Fraser och satser sv2
Eleven kan översiktligt utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
Eleven kan med viss precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
Språkanvändning sva2
Eleven kan göra enkla reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt använder med viss säkerhet olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt med säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: