Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika

Skapad 2019-05-16 08:09 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Svenska som andraspråk Svenska
Nu är det dags för dig att föra fram dina egna åsikter! Du ska skriva en krönika.

Innehåll

KRÖNIKA

En krönika är en kortare tidningstext där du som krönikör för fram dina egna åsikter inom ett visst ämne. Din krönika ska handla om hur språk kan markera samhörighet och avstånd.

Vi kommer att läsa krönikan "Jag vill bli som claire Wikholm" av Cissi Wallin. (s. 422 - 423 i Svenska impulser 2)

Vi kommer att svara på frågor till den texten samt diskutera innehållet och strukturen i krönikan.

 

Slutligen kommer ni själva att skriva en egen krönika. Använd instruktionerna på s. 420 - 421.

Välj ett valfritt ämne som engagerar dig - därefter pratar du med mig för att få grönt ljus!

 

Lycka till!

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.
    Sva  -
  • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
    Sve  -

Matriser

Sve Sva
Krönika

Kunskaper och färdigheter
E
C
A
Skriftlig framställning Källhantering
Eleven kan skriva argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Eleven kan eleven skriva argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang.
Eleven kan skriva argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.
Skriftlig framställning
Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Skriftlig framställning
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Argumentation
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera eleven en tes, håller sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: