Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2019-05-16 08:53 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi arbetar med begreppen etik och moral samt att våga ta ställning och resonera runt olika dilemman.

Innehåll

Mål:

 • Kunna några etiska begrepp till exempel jämlikhet, solidaritet, etik, moral
 • Kunna ta ställning till moraliska frågor gällande t.ex. jämställdhet, utanförskap och kränkning
 • Kunna resonera runt vad ett bra liv kan vara och vad det innebär att göra gott
 • Våga och aktivt delta i samtal 

Bedömning:

 • Skriva ett tal om "Vad en god människa är"
 • Diskutera runt dilemman både en skilt och i grupp, skriftligt och muntligt
 • Skriftlig inlämning och resonemang gällande ett dilemma
 • Din förmåga att använda dig av olika etiska begrepp i ditt tal

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6

Matriser

Re
Etik och moral

Träna mer
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Begrepp
Du kan förklara vad begreppen betyder och använda de i ett sammanhang.
Du kan förklara få ord och använder de mycket begränsat i ett sammanhang.
Du kan förklara flera ord och använder dig ibland av dem i ett sammanhang.
Du kan förklara de flesta av orden och använder dig ofta av dem i ett sammanhang.
Resonera runt moraliska frågor
Du kan föra resonemang om moraliska frågor samt förklara varför du tycker som du gör. Du kan se saker ur olika perspektiv.
Du behöver stöd att resonera runt moraliska frågor. Du har svårt sätta ord på dina egna tankar och att se på frågor ur olika perspektiv.
Du kan på egen hand resonera runt moraliska frågor. Du kan berätta vad du tycker och förklara varför. Du kan på ett enkel sätt se saker ur olika perspektiv.
Du kan på egen hand resonera runt moraliska frågor. När du berättar vad du tycker och förklarar varför ger du flera olika exempel som underbygger ditt resonemang. Du kan se på saker ur flera olika perspektiv.
Resonera runt vad det innebär att göra gott
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du behöver stöd att resonera runt vad det innebär att göra gott. Du har svårt att sätta ord på dina egna tankar och att ge exempel på det du menar.
Du kan på egen hand resonera runt vad det innebär att göra gott. Du kan berätta vad du tänker och förklara varför.
Du kan på egen hand resonera runt vad det innebär att göra gott. När du resonerar kan du berätta vad du tycker och du kan ge flera olika exempel som underbygger ditt resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: