Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vacances en Europe

Skapad 2019-05-16 09:21 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I vår nästa kurs kommer det att handla om att formulera sig skriftligt. Uppgiften är att skriva en hälsning från ett fransktalande land. För att få kunskap kommer vi att arbeta med olika texter med samma syfte som den ni ska skriva. Ingår gör även ett grammatiska moment som böjning av -er verb.

Innehåll

Vacances en Europe

 

Tid: v 18-21

 

Förmåga:

Du kommer att få förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • att använda fransk källa i egen produktion

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Mål:

 

 • Att kunna läsa, förstå olika texter (Vacances en Europe)

 • Att kunna olika länder, nationaliteter och språk i Europa (rep)

 • Att kunna använda prepositionerna en, au tillsammans med länder

 • Att kunna ange ordningstal

 • Att kunna formulera sig sammanhängande i en text.

 • Att kunna böja -er verb efter person.

 • Att kunna använda en fransk källa i egen produktion

 

Instruktioner:

 

Vi kommer att arbeta med olika övningar från La Nouvelle Chouette, B kap 16 samt använda oss av kap 20. Du ska sedan själv söka fakta om landet du har valt.

 

Examinationsuppgift: • Att kunna skriva en text i form av en semesterhälsning från ett fransktalande land, inlämning v 23.  Se vykortet från Nicole i kap 16 som ett exempel på E-nivå.

Kunskapskrav: Att formulera sig i skrift, att kunna använda källor i egen produktion, att kunna jämföra och diskutera.

 

Arbetsgång:

 

1 Arbeta med texterna i kap. 16 : Vacances en Europe. Lyssna, läs, arbeta med övning: 1-6, 16-19, 21-22, 25-27, 29 (E-nivå) samt s 134-135. Korta genomgångar kommer att läggas in.

 

2 Välj vilket land du vill åka till.

 

3 Sök efter fakta om landet. En källa ska vara på franska. Kom ihåg att anteckna källan så att du kan källhänvisa.

 

4 Utgå från listan ovan vad din text ska innehålla och gör ett förarbete.

 

5 Författa din text.

 

6 Välj en passande bild

Uppgifter

 • Vacances en Europe

Matriser

M2
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Moderna språk, Lgr 11 Brattebergsskolan åk 7-9

LYSSNA OCH LÄSA - Elevens förmåga att:

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

TALA, SKRIVA OCH SAMTALA - Elevens förmåga att:

 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt.

MODERNA SPRÅK I VÄRLDEN - Elevens förmåga att:

 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: