Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moment 4 Språken i Norden

Skapad 2019-05-16 10:40 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Språken i Norden

Matriser

Sve
Moment 4 Språken i Norden

Aktuella kunskapskrav

Nivå 1
Godkänd nivå ej uppnådd
Nivå 2
Betyget E
Nivå 3
Betyget C
Nivå 4
Betyget A
Källmaterial
Betygen E och C Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Betyget A Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor
Innehåll 1
Betyget E Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Betygen C och A Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade.
Innehåll 2
Betyget C Texterna ger ett nytt perspektiv på det lästa.
Betyget A Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa.
Innehåll 3
Betyget C Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang.
Betyget A Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.
Argumentation 1
Betyget E Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Betygen C och A Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Argumentation 2
Betyget A Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Språklig anpassning
Betyget E Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Betygen C och A Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Citat- och referatteknik
Betygen E, C och A Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Formuleringsförmåga
Betyget E Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Betyget C Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Betyget A Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Språksituationen i Norden
Betyget E Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Betyget C Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Betyget A Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: