Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagsport

Skapad 2019-05-16 11:38 i Storkskolan Sjöbo
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Lagsport är samarbete både med sig själv och andra. Att kunna kommunicera med redskap och andra spelare.

Innehåll

Undervisningen/Hur vi ska arbeta

 

Vi kommer  inom lagsport arbeta med volleyboll och handboll.

I undervisningen kommer vi träna på grundformerna, att hantera bollen för en själv och till lagkamraterna.

Vi kommer prata och prova på olika spelsystem som uppställning på plan, anfall-och försvarsspel. lägga mycket tonvikt på samarbete och kommunikation inom laget.

Träna på olika matchsituationer och spela match.

 

Bedömning:

Jag bedömer din förmåga att hantera bollen, läsa spelet och samarbeta med lagkamrater.

Din förmåga att anpassa dina rörelser till spelet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Lagsport åk 7-9

Når ej målen för arbetsområdet. Insats krävs
>Nivå 1
Godtagbar förmåga.
>Nivå 2
God förmåga.
Nivå 3
Utvecklad förmåga.
Rörelse
- Lekar, spel och idrotter
Du har ännu inte grundläggande kunskaper inom området.
Du kan delta till viss del i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta relativt väl i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta väl i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
-Fysisk förmåga
Du har ännu inte grundläggande kunskaper inom området.
Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
- Förebygga skador
Du har ännu inte grundläggande kunskaper inom området.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: