Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsklass, åk 6

Skapad 2019-05-16 11:55 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 6 Svenska
Nu kan du se fram emot en bok som handlar om globala frågor som rättvisa, miljö och hållbar framtid. Men också om hur det känns att vara kär, vara kompisar eller ovänner. Den nye läraren Ruben ställer till det för eleverna när han vägrar undervisa om världen på ett traditionellt sätt. Han vill i stället att de ska arbeta med frågor som handlar om hållbar utveckling.

Innehåll

 

Vi kommer att:

- Läsa boken "Världsklass", enskilt och i grupp.

- Träna på att läsa högt med flyt och inlevelse.

- Analysera och tolka innehållet och svara på frågor, samt muntligt kunna redogöra för dina svar.

- Visa att du förstått genom att att kunna göra sammanfattningar av vad du läst.

- Beskriva din upplevelse av läsningen i en bokrecension.

- Träna på att ge respons på kompisens text.

- Träna på att ta emot respons och förbättra din text.

 

 Bedömning: Se matris

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Världsklass, åk 6

Rubrik 1

Träna mer
----->
----->
----->
Läsa med flyt
Du läser till största delen med flyt och följer oftast interpunktionen (punkt/kommatecken).
Du läser flytande och följer interpunktionen (punkt/kommatecken). Du levandegör ibland det du läser med inlevelse i rösten.
Du läser till största delen med flyt och följer oftast interpunktionen (punkt/kommatecken). Du levandegör det du läser med inlevelse i rösten.
Göra sammanfattningar
Din sammanfattning har en tydlig början, eller tydligt innehåll, eller tydlig avslutning. Du har för många detaljer med så att texten blir för omfattande eller så har du för lite information så att texten blir svår att förstå. Den röda tråden följer inte hela berättelsen
Din sammanfattning har en början, ett innehåll och en avslutning. Den är något för kort, med för lite information eller något för lång med för mycket information. Texten har en röd tråd, men är otydlig på något ställe.
Du har en sammanfattning med en tydlig början, innehåll och avslutning. Texten innehåller lagom många detaljer, är kronologisk och har en röd tråd.
Tolka och föra resonemang om bokens budskap
Du kan föra enkla resonemang om framträdande budskap i olika texter.
Du kan föra utvecklade resonemang om framträdande budskap i olika texter.
Du kan föra välutvecklade resonemang om framträdande budskap i olika texter.
Beskriva din upplevelse av läsningen
Du beskriver kortfattat dina tankar om boken och vad du tycker om den.
Du beskriver dina tankar om boken och vad du tycker om den.
Du beskriver utförligt dina tankar om boken och vad du tycker om den.
Språkriktighet
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med mkt god säkerhet.
Respons på text
Grundläggande: Du kan ge respons på en text. Du kan bearbeta och förbättra din egen text efter respons.
Till viss del: Du kan ge respons på en text. Du kan bearbeta och förbättra din egen text efter respons.
Till största delen: Du kan ge respons på en text. Du kan bearbeta och förbättra din egen text efter respons.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: