Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent på Torsberg IMSPR

Skapad 2019-05-16 12:26 i Torsbergsgymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Grundskola 5 Matematik
Har du koll på decimalerna?

Vad är skillnaden på tiondel och hundradel?

Hur mycket är 50 %?

Vad är % för tecken?

Det och mycket mer kommer du att få öva på när vi arbetar med kapitel 2 i Eldorado 5A.

Innehåll

Varför gör du det här?

När vi är klara med området ska du:

- kunna sätta ut tiondelar och hundradelar på tallinjen.
- ha större förståelse av sambandet mellan tiondelar/hundradelar i bråkform och i decimalform.
- kunna läsa, visa och skriva decimaltal med tiondelar/hundradelar.
- kunna använda tiondelar vid cm och mm, samt vid liter och deciliter.
-kunna använda hundradelar vid m, dm, cm och mm, samt vid mil, km och m.
-kunna storleksordna decimaltal med olika antal decimaler.
- kunna skriva tal i intervaller mellan olika decimaltal
- veta att ordet procent betyder hundradel och veta hur symbolen för procent ser ut.

Vad behöver du lära dig?

Du behöver lära dig att:

 • kunna sätta ut tiondelar och hundradelar på tallinjen.
 • ha större förståelse av sambandet mellan tiondelar/hundradelar i bråkform och i decimalform.
 • kunna äsa, visa och skriva decimaltal med tiondelar/hundradelar.
 • kunna använda tiondelar vid cm och mm, samt vid liter och deciliter.
 • kunna använda hundradelar vid m, dm, cm och mm, samt vid mil, km och m.
 • kunna storleksordna decimaltal med olika antal decimaler.
 • kunna skriva tal i intervaller mellan olika decimaltal
 • veta att ordet procent betyder hundradel och veta hur symbolen för procent ser ut.

Hur gör du?

 • deltar på genomgångar
 • arbetar i matteboken
 • spelar spel
 • grupparbete
 • diagnos

Det här kommer jag bedöma

 • ditt arbete i räkneboken genom att rätta och ge feedback under lektionerna. 
 • ditt resonemang i gruppuppgifter.
 • dina resultat på minutare, där du visar om du har förstått. Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematik: tiondelar, hundradelar, längdenheter och procent

Uppnår till viss del
Uppnår målet
Uppnår målet väl
Sätta ut tiondelar och hundradelar på tallinjen.
Läsa, visa och skriva decimaltal med tiondelar/hundradelar.
Förståelse av sambandet mellan tiondelar/hundradelar i bråkform och i decimalform.
Använda tiondelar vid cm och mm, samt vid liter och dl.
Använda hundradelar vid m, dm, cm och mm, samt vid mil och km .
Storleksordna decimaltal med olika antal decimaler
Skriva tal i intervaller mellan olika decimaltal
Veta att ordet procent betyder hundradel och veta hur symbolen för procent ser ut
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: