Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Area, likformighet och skala

Skapad 2019-05-16 12:29 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 5 Matematik
Du kommer att återigen bekanta dig med area och få lära dig om likformighet och skala.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Area, likformighet och skala

Når målet delvis
Når målet
Begrepp - uppgift 2
Jag känner till relationen mellan multiplikation och potenser. Ex. 6 "upphöjt till" 5 är större än 6 "upphöjt till" 3.
Metod - uppgift 3
Jag beräknar area med hjälp av standardiserade enheter. Ex. En geometrisk figur visas och du ska räkna ut dess area.
Metod, begrepp, kommunikation, resonemang - uppg 4
Jag mäter och konstruerar area med hjälp av mätredskap. Jag vet vad som menas med parallellogram, area och triangel. Jag redovisar min lösning på ett fungerande sätt och använder mig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler. Jag argumenterar skriftligt för att visa min lösning. Ex. Rita en parallellogram med arean 36 cm2.
Metod - uppg. 5 och 6
Jag tolkar och använder enkel skala. Ex. Jag ska rita en likadan figur som på bilden men med en annan skala.
Problemlösning, kommunikation, begrepp, resonemang - uppg. 7
Jag löser geometriska problem. Beskriver tillvägagångssätt, väljer godtagbara strategier och metoder. Jag använder linjal och ritar godtagbara geometriska objekt. Jag vet vad som menas med parallellogram, bred, hög, sida, area, omkrets, triangel, höjd och bas. Jag kan skriftligt argumentera för och visa min lösning. Ex. En parallellogram har basen …. cm. En sida är …. cm. Parallellogrammens höjd är …. cm. Vad har den för area?
Metod, begrepp, problemlösning, kommunikation, resonemang - uppg. 8
Jag beräknar arean av en rektangel. Jag vet vad som menas med dubbel, area, rektangel, bas och höjd. Jag löser geometriska problem. Jag beskriver tillvägagångssätt. Jag väljer godtagbara strategier och metoder. Jag redovisar min lösning på ett fungerande sätt och använder mig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler. Jag argumenterar skriftligt för att visa min lösning. Ex. Rektangel A har en area som är dubbelt så stor som arean för rektangel B. Rektangel B har en bas som är …. så bred som basen av rektangel A. Rektangel A har höjden … cm. Hur hög är rektangel B?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: