Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Recension och författarpresentation VT19

Skapad 2019-05-16 12:30 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Att läsa en ungdomsbok och förbereda en presentation om en författare.

Innehåll

Att läsa en ungdomsbok, skriva recension och presentera en författare.

Mål för elev

Du ska läsa en barn-/ungdomsklassiker. Du ska kunna resonera om texters innehåll - miljö, tidsperspektiv, personer och deras relationer sinsemellan - och språkliga drag.

Du ska utveckla ditt skriftspråk och kunna uttrycka dig i skilda sammanhang och för skilda syften.
Du ska formulera dina egna åsikter och tankar i olika slags texter. 

Innehåll

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap. tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitterära texter såsom parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar och dialoger.

Genomförande

Läsning under några veckor. Skriftlig redovisning (recension av den lästa boken) och muntlig redovisning om författaren.

Bedömning

Att kunna analysera den lästa texten genom att svara på följande frågeord: varför? hur? när? var? vad? Att kunna dra paralleller till tidigare lästa verk eller egna eller andras upplevda situationer. Att kunna konkretisera språkliga drag.

Att kunna skriva olika typer av texter dvs recension på den lästa ungdomsboken.

Kursplanemål

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Formulera sig i tal och skrift. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Matriser

SvA
Recension av en ungdomsklassiker och författarpresentation

Har ej uppnått E-nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att skriva en recension
Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven skriver olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp,språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Ny aspekt
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. .
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk

Författarpresentation

Har ej uppnått E-nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunicera
- söka, välja ut, sammanställa information, kritiskt granska
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett **avgränsat urval** av källor
Eleven kan söka, väja ut och sammanställa information från ett **relativt varierat urval** av källor
Eleven kan söka, väja ut och sammanställa information från ett **varierat urval** av källor
Kombinera text, estetiska uttryck
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett **i huvudsak fungerande** sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett **ändamålsenligt sätt** kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett **ändamålsenligt och effektivt** sätt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Struktur, innehåll, anpassning
- muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **enkla** muntliga redogörelser med **i huvudsak fungerande** struktur och innehåll och **viss anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **utvecklade** muntliga redogörelser med i **relativt väl fungerande** struktur och innehåll och **relativt god anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **välutvecklade** muntliga redogörelser med i **väl fungerande** struktur och innehåll och **god anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Kommunicera
-språkliga strategier
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: