Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2011-08-24 09:43 i Rödsleskolan Oskarshamn
Under hösten 2016 kommer vi att arbeta med "Lag och rätt". Eleverna kommer att lära sig om olika typer av lagar och regler som vårt och andra samhällen bygger på och hur straffskalan kan se ut. De kommer även att få kunskap om hur det går till att utreda brott samt eventuellt få ett besök av polisen.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Lagar som alla lyder och respekterar är en viktig del av alla samhällen. Om det inte fungerar som det ska, så fungerar inte samhället.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i det här arbetsområdet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetsssyn på samhällsfrågor och samhällssstrukturer. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Arbetets centrala innehåll är hämtat från rubriken "Rättigheter och rättskipning och kommer att behandla fyra delar:

  • Rättssystemet i Sverige och principer för rättsäkerhet.
  • Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra.
  • Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet.
  • Krimninalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna att träna sin förmåga att "uttrycka och värdera olika ståndpunkter i t.ex aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

Arbetssätt och undervisning

  • Lärarledda genomgångar av det centrala innehållet.
  • Textstudier i Samhällskunskap 7-9 s. 110-122
  • Diskussion i smågrupper

Undervisningen är grundad i att eleverna ska få ett etiskt perspektiv för att ge grund för att främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden( kap 1 s.10)

Eleverna får även träna sina kunskaper att få kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter i skolan och samhället.( kap 2 s.14)

Visa vad du lärt dig

  1. Diagnos på viktiga samhällsvetenskapliga begrepp: Straffmyndig påföljd häleri inbrott snatteri stöld vittne mened husrannsakan domstolar åtal överklaga böter tvistemål olovligt förfogande/fyndförseelse Sveriges Rikes Lag, nämndemän, rån

  2. Slutuppgift Resonera kring varför ungdomar begår brottsliga handlingar.

Tidsram

Genomgång ca 10 lektioner, sedan diagnos

Diskussion ca 2 lektioner. Sedan slutuppgift

 

Bedömning

Bedömning kommer att ske enligt olika kriterier(se utdelat blad)

De förmågor som bedöms på detta arbetsområde är:

1.Samhällsstrukturer

2.Undersöka samhällsfrågor

3.Använda begrepp

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: