Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Eldorado 4B - kap.7

Skapad 2019-05-16 12:39 i Segerstaskolan Knivsta
Grundskola 4 Matematik
I Kapitel 7 kommer du att lära dig mer om Division. - Generalisering av tabeller, kortdivision, division med rest och med en eller flera minnessiffror. Att dividera med 10, 100 och 1000, samt olika strategier vid problemlösning.

Innehåll

I Kapitel 7 kommer du att lära dig mer om division.

 

Mål för området Division:

 • Eleverna ska med säkerhet behärska begreppet division och kunna tolka, beskriva och använda division.
 • De ska kunna använda såväl delningsdivision som innehållsdivision och i det senare se samband med upprepad subtraktion.
 • Eleverna ska kunna visa på sambandet mellan division och multiplikation, samt kunna utnyttja denna kunskap vid t.ex. kontrollräkning.
 • Eleverna ska behärska tabellerna och kunna generalisera dem till att gälla olika talsorter. 

 

Mål för området Räknemetoder, division:

 • Eleverna ska förstå och kunna räkna kort division med växling vid heltal.
 • Eleverna ska kunna generalisera tabellerna, t.ex. att använda 45/9 vid 4500/9.
 • De ska kunna kontrollräkna en division med multiplikation.

 

Mål för området Dividera med 10, 100 och 1000:

 • Kunna utföra divisioner som t.ex. 12000/100 och 4500/10 där det inte blir decimaltal.
 • Kunna förklara dessa divisioner med hjälp av positionssystemet.

 

Mål för området Problemlösningsstrategi, göra tabell:

 • Göra tabell för att se lösningen, t.ex. över tid.
 • Göra tabell för att hålla ordning på många fakta.
 • Lösa enkel kombinatorik med tabell.

 

Arbetssätt:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar.

Arbeta enskilt och i par med uppgifter i matteboken.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matte Eldorado 4B - kap.7

Kapitel 7

Jag behöver träna mer.
Det går ganska bra.
Det här kan jag
Samband division - multiplikation
Jag förstå sambandet mellan division och multiplikation.
Division som går jämt ut.
Jag kan med huvudräkning räkna ut enkla divisionsuppgifter. t.ex. 804/4.
Division med minnessiffror.
Jag kan räkna kortdivision och skriva ut minnessiffror där uppgiften går jämt ut.
Problemlösning med multiplikation och division.
Överslagsräkning
Jag kan utifrån alternativ välja det alternativ som är närmast när jag räknar överslagsräkning.
Division med 10, 100 och 1000.
Jag kan dividera med 10, 100 och 1000.
Göra tabeller för att se lösningen.
Jag kan med hjälp av en tabell räkna med fram till en lösning.
Tabeller för att hålla ordning på fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: