Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden år 3

Skapad 2019-05-16 13:52 i Långsjöskolan Norrtälje
Forntiden
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Vi ska läsa om Nordens historia och det som heter forntiden. Med forntiden menas stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska få lära dig mer om hur man levde på den här tiden och vi kommer även att besöka Vikingabyn.

Innehåll

Läraren vet att du kan när du....

 • förklarar vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder
 • namnger de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern 
 • redovisar hur människor levde i de olika tidsepokerna
 • berättar hur vi kan se spår från forntiden  
 • skriver faktatexter och ritar bilder till i din forntidsbok

 

Arbetsformer

 • arbeta enskilt och i grupp
 • läsa och skriva faktatexter
 • se film
 • skriva ner och dokumentera människans utveckling i din egna forntidsbok
 • måla bilder till dina texter
 • besöka Vikingabyn

 

Centrala begrepp / nyckelord

Tidslinje, forntid, järnålder, stenålder, bronsålder, måttenhet, hällristning, jakt, samlande, djurskinn, arkeolog, boplats, klimat, nomad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Nordens historia - forntiden

Insats krävs
Når målen
Når målen väl
1. Tidslinje
förklara vad en tidslinje innebär och visa på de stora avgörande händelserna i jordens utveckling.
Jag behöver stöd för att kunna rita och förklara vad en tidslinje är.
Jag kan förklara vad en tidslinje innebär och kommer själv ihåg några avgörande händelser.
Jag kan med god säkerhet förklara vad en tidslinje innebär och på egen hand rita och förklara de viktigaste händelserna.
2. Namnge tidsepokerna
namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag behöver stöd för att namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan namnge¨tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan med god säkerhet namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Spår från forntiden
Berätta hur vi kan se spår från forntiden där vi bor.
Jag behöver stöd för att berätta hur vi kan se spår från forntiden där vi bor.
Jag kan berätta hur vi kan se spår från forntiden där vi bor.
Jag kan med god säkerhet berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Skriva egna faktatexter
Skriva faktatext genom att läsa och samla information.
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Jag behöver stöd för att sammanfatta fakta och bilda meningar.
Jag kan skriva egen faktatext, men behöver lite stöd med att välja fakta.
Jag kan med beskrivningar och detaljer berätta i egen faktatext.

Ny rubrik

Insats krävs
Når målen
Når målen väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: