Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, Judendom och Islam

Skapad 2019-05-16 14:05 i Lunnaskolan Härryda
Du ska få lära dig mer om de tre största religionerna i världen. Se likheter och skillnader.Lära dig något om varje religions heliga symbol, helig plats, högtider, heliga skrifter. Du ska också få tänka och reflektera över din egna tro eller om du inte tror, då är man ateist.
Grundskola 3 – 6 SO (år 1-3) Religionskunskap Samhällskunskap
Vad är religion? Vad menas med "Den gyllene regeln"? Du ska få lära dig lite om de tre största religionerna i världen och undersöka likheter och skillnader mellan dem. Du ska också få lära dig något om varje religions heliga symbol, helig plats, heliga skrift och högtider.

Innehåll

 

Lunnaskolans mångfaldsvecka

vecka 20 - årskurs 3

Arbetsområde

Kristendom, Judendom och Islam

 

Arbetssätt

Lyssna på och se faktafilmer om de olika religionerna.

Samla fakta analogt och digitalt.

Egna reflektioner kring tro.

Arbeta med ett religionshäfte där du skriver fakta om de tre religionerna.

Utvärdering/reflektion

Delta aktivt i samtal samt skriva fakta.

Delta i leken sant eller falskt för att visa dina kunskaper.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3

Matriser

Re Sh SO
Kristendom, Judendom och Islam

De tre världreligionerna

Målet uppnått
Deltar i samtal om livsfrågor.
Kan namnge religionernas heliga platser.
Kan namnge någon av religionernas symboler.
Kan namnge religionernas heliga skrifter.
Kan ge exempel på en röd dag i almanackan och förklara hur den hör ihop med kristendomen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: