Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöar och vattendrag

Skapad 2019-05-16 14:37 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Sjöar kan vara mycket olika beroende bl.a på var de ligger. Detta påverkar växt- och djurlivet i och kring sjön eller vattendraget. Vilka arter finns där och hur ser de ut? Hur kan vi människor påverka livet i våra sjöar. Detta är några av de frågor vi ska arbeta med under temat.
Grundskola 4 Biologi
Sjöar och vattendrag kan se olika ut beroende på var de ligger. Detta påverkar växt-och djurlivet i och kring vattendraget. Vilka arter finns där och hur ser de ut? Hur kan vi människor påverka livet i våra sjöar? Detta är några av de frågor vi kommer att arbeta med under temat.

Innehåll

 Mål

  När du har arbetat med det har kapitlet ska du:

 • kunna ge exempel på några olika typer av sjöar i Sverige.
 • känna till namnet på några fåglar vid vattnet, några fiskar och några vattenlevande insekter. 
 • veta vad som menas med en näringskedja och kunna ge exempel på en näringskedja som finns i en sjö.
 • veta hur en fisk är uppbyggd.
 • veta hur en groda utvecklas från rom till vuxen.
 • kunna ge exempel på hur människan kan skada livet i en sjö.

 

Arbetssätt:

- Läsa i läroboken "Koll på No"

- Se på filmer

- Samtala och diskutera

- Göra arbetsuppgifter kopplade till faktatexten i aktivitetsboken och arbetsblad

- Skriva faktatext och söka relevant fakta

 

Bedömning:

- Skriftligt test

- Delaktighet i samtal och diskussioner

- Hur du arbetar på lektionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Sjöar och vattendrag

Påväg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kännetecken för olika sjöar och vattendrag
Näringskedjan i sjöar och grodors livscykel
Människans påverkan av livet i sjön
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: