Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling VT19

Skapad 2019-05-16 14:45 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 8 Fysik Geografi Hem- och konsumentkunskap Biologi
Varje inköp,matbit och tjänst du gör/tar och använder påverkar inte bara dig utan hela vår planet. Håller allt på att ta slut och den som har mest när den dör vinner eller kan kommer du att lämna vidare en planet som ger nästa generation samma förutsättningar som du har fått. Dina föräldrars generation valde alternativ 1 den som har mest när den dör vinner vad väljer du?

Innehåll

Mål för arbetet

 • Att du kan vad hållbar utveckling är och kan ge exempel på vad som är hållbart och vad som inte är hållbart.

 • Att du kan komma med förslag på lösningar, vad vi kan göra annorlunda, för att få en hållbar värld, där du tar hänsyn till konsekvenser för människa, samhälle och miljö.

 • Att du kan se fördelar och nackdelar med olika val vi gör i livet utifrån en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

 • Att du vet vad ändliga och oändliga naturresurser är, för och nackdelar med dessa

 • Att du vet vad ekologiskt fotavtryck är och hur dessa ser ut runt om i världen och förstår varför

 • Att du vet centrala begrepp betyder och kan använda dem korrekt: hållbar utveckling, ekologiskt fotavtryck, energi, fossila bränslen, förnybar energikälla, oändlig naturresurs, icke förnybar energikälla, oändlig naturresurs, klimatförändring, växthuseffekten, kol, kärnkraft, uran, naturgas, olja, solceller, solenergi, vattenkraft, vindkraft, biobränsle, geotermisk energi, energiprincipen, energiformer, energiomvandlingar, effekt.

Undervisning:

 • Vi är världen : https://youtu.be/M9BNoNFKCBI

 • Vi arbetar med hur transporter av livsmedel/varor påverkar vår planet. 

 • Vi arbetar med hur olika livsmedel/varor påverkar vår planet olika mycket.

 • Vi arbetar med att göra ställningstagande och motivera våra val gällande t.ex. val av råvaror/livsmedel samt hur dessa val påverkar ekonomisk, socialt eller ekologiskt. 

 • Vi arbetar med hur man kan ta tillvara på både varor och livsmedel för vara medvetna konsumenter. 

 • Vi arbetar med begreppen med olika övningar och ni får komma med exempel och förslag, vi antecknar, tittar på klipp, har genomgång, repeterar. 


  

Bedömning
Slutbedömning sker i form av en diskussionsuppgift i små grupper under vecka 20 (torsdag och fredag) utifrån frågeställningarna:

 

 1. Berätta vad människor gör idag som INTE leder till hållbar utveckling (ekologiskt, socialt och ekonomiskt). Utgå gärna både från dig själv och andra personer i Sverige eller någon annanstans i världen.  

 2. a. Ge förslag på vad vi kan göra annorlunda för att bidra till hållbar utveckling (ekologiskt, socialt och ekonomiskt). Utgå gärna både från dig själv och andra personer i Sverige eller någon annanstans i världen.
  b. Motivera varför de är det bra förslag.
  c. Vilka problem/svårigheter med dina förslag ser du?

 3. Vad kan hända i framtiden om vi människor inte ändrar vårt beteende mot hållbar utveckling

Bedömningsunderlag finns även i de uppgifter som ni jobbar med både muntligt och skriftligt i arbetsområdet

Matriser

Fy Bi Hkk Ge
Hållbar utveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Orsaker
Du kan ge exempel på något som INTE bidrar till hållbar utveckling utifrån miljö.
Du kan ge exempel på något som INTE bidrar till hållbar utveckling utifrån miljö OCH ekonomi ELLER socialt (människor)
Du kan ge några exempel på något som INTE bidrar till hållbar utveckling utifrån miljö, ekonomi OCH socialt (människor)
Du kan ge flera exempel på något som INTE bidrar till hållbar utveckling utifrån miljö, ekonomi OCH socialt (människor)
Konsekvenser
Du kan ange någon konsekvens för miljö.
Du kan ange några konsekvenser för miljö.
Du kan ange konsekvenser för miljö, ekonomi OCH/ELLER socialt (människor)
Du kan ange konsekvenser för miljö, ekonomi OCH socialt (människor)
Förslag till lösningar
Du ger något förslag som bidrar till hållbar utveckling för miljö.
Du ger några förslag som bidrar till hållbar utveckling för miljö
Du ger förslag som kan bidra till hållbar utveckling för miljö, ekonomi OCH/ELLER socialt (människor)
Du ger förslag som kan bidra till hållbar utveckling utifrån miljö, ekonomi OCH socialt (människor)
För och nackdelar
Du nämner någon för- eller nackdel med ditt förslag
Du tar upp för- och nackdelar med dina förslag
Du beskriver för- och nackdelar med dina förslag.
Använder begrepp
Du har använt något begrepp från begreppslistan under diskussionen på ett korrekt sätt
Du har använt olika begrepp från begreppslistan korrekt under diskussionen
Du har använt olika begrepp från begreppslistan korrekt och så att det leder till ökad förståelse under diskussionen
Du har använt olika begrepp från begreppslistan korrekt och så att det leder till ökad förståelse och förtydligar innehållet under diskussionen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: