Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2019-05-16 15:03 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Värdegrund

Innehåll

Syfte/Förmågor

Att utveckla kunskap och förståelse för egna och andras olika åsikter, värderingar och intressen.

Att reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

Att arbeta med kamratskap och hur man kan göra för att alla ska trivas och må bra.

Att belysa olika perspektiv, reflektera över egna och andras känslor och värderingar och kunna uttrycka dem.

Att utveckla förståelse för vad en handling kan få för konsekvenser .

Att belysa vad som anses rätt och orätt utifrån olika perspektiv.

Att visa hur man kan gå från det egna perspektivet till ett  större för att utveckla förståelse för omvärlden.

 

 

Arbetssätt:

Vi tittar på filmer som visar olika situationer som kan uppstår i vardagen.

Vi har samtal/diskussioner kring filmen. Hur vi kunde agerat i stället/gjort annorlunda?, hur barnet kände sig? Vad kunde de vuxna, barnet eller kamraterna gjort i de olika situationerna?

Då övar du på att ta ställning och framföra dina egna åsikter. 

 

I de här momenten synliggörs elevernas olika åsikter, erfarenheter och intressen och de övar på förmågan att se och respektera varandra.

Vi gör olika samarbetsövningar i gruppen.

Vi skriver regler, hur vi ska vara mot varandra.

 

 Bedömning sker kontinuerligt där du visar att:

Du kan prata om känslor och frågor om livet.

Du kan prata om att göra rätt och att göra fel.

Du kan prata om vänskap och hur man är en bra kompis.

Du kan prata om hur rättvisa och orättvisa är olika saker för olika människor.

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: