Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jr, Bild, år 5 - Digitala bilder

Skapad 2019-05-16 15:42 i Jutarumsskolan Halmstad
Grundskola 5 Bild
I det här arbetsområdet ska du bl a få lära dig mer om: - hur du själv kan ta olika sorters bilder och hur du sedan kan redigera dessa. - hur du ska tänka och göra när du t ex ska publicerar egna och andras bilder. - hur du kan analysera andras bilder. Du ska också få träna dig att ta egna foton med hjälp av iPad. Fotona ska du sedan få redigera för att förbättra .

Innehåll

Syfte:

Ur kursplanen:

Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser.

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap (...) . Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

 

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala (...)  tekniker och verktyg (...)
  • analysera (...)  samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

Aktuella begrepp:
helbild, halvbild, närbild/porträtt, fågelperspektiv, grodperspektiv, förgrund, bakgrund, pixel, kontrast, filter, skärpa, original, bevis, manipulera m m

Centralt innehåll, år 4- 6:

 

Bildframställning

  • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Redskap för bildframställning

  • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Bildanalys

  • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Arbetssätt:

 Vi kommer att arbeta på olika sätt med detta arbetsområde.

Med hjälp av Loops "Digitala bilder" startar vi upp arbetsområdet.
Vi kommer att:
- se kortare filmer om digital fotografering och redigering.
- titta på och resonera kring hur man kan tänka för att ta bättre bilder.
- samtala kring begrepp som är viktiga i sammanhanget som t ex vad innebär det att ta en bild i grodperspektiv.
- med hjälp av iPad ta egna digitala bilder där eleverna tränar på att använda sina kunskaper av det vi gått igenom.

Vi kommer att arbeta med bildanalys genom att bl a:

-  se filmen "Att fuska med bilder", samt resonera tillsammans om det vi sett och hört.
-  se filmen " Att skriva bildanalys", resonera kring bildanalys och hur man går tillväga.
-  träna på att analysera andras bilder i olika konstellationer.
-  besök av bibliotekarie som pratar med eleverna om t ex publicering av bilder på nätet och källkritik, samt att använda detta praktiskt .

Vi kommer att avsluta med att:
- analysera valfri digital bild genom att använda Office365 i SharePoint.
- med hjälp av iPad fotografera olika typer av bilder och sedan redigera för att förbättra.
- avsluta med att sammanställa bildanalys och de digitala bilderna i Teams.

 

Bedömning:

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du:

- visa förståelse för hur man kan redigera digitala bilder för att manipulera och förbättra.
- bli medveten om hur digitala bilder får användas och delas, samt visa en ökad förmåga att vara källkritisk.
- kunna ta egna digitala bilder i olika perspektiv som t ex grodperspektiv.
- kunna ta egna digital bilder med hjälp av en iPad, som du sedan på ett enkelt sätt redigerar för att skapa olika typer av uttryck i bilden.
- visa att du på ett enkelt sätt kan analysera egna och andras digitala bilders uttryck, innehåll och budskap, både muntligt och skriftligt.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: