Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livscykler

Skapad 2019-05-16 16:25 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola F – 1 NO (år 1-3) Svenska
Vi kommer att arbeta med solrosen och grodans livscykel. Vi kommer att plantera solrosor och lära oss fakta.

Innehåll

Syfte/Förmågor

 • att formulera sig både genom att tala och skriva.
 • att kunna använda ämnesspecifika begrepp (livscykel, blommans delar, grodans faser)

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • prata om det vi redan vet om blomman och grodan.
 • läsa/lyssna på fakta.
 • titta på filmer.
 • diskutera och samtala om blomman och grodan.
 • skriva och rita bilder till texten.
 • redovisa det vi lärt oss.
 • repetera vår kunskap.
 • arbeta enskilt, i par och i grupp.
 • plantera ett solrosfrö och följa dess livscykel.

 

Bedömning

Du ska känna till:

 • blommans delar.
 • blommans livcykel.
 • lite fakta om solrosen.
 • grodans livscykel
 • lite fakta om grodan.

Du ska kunna redovisa dina kunskaper.

 

Dokumentation

Sker genom:

 • dina skriftliga arbeten
 • ditt engagemang på lektionerna.
 • din redovisning av grodan som vi filmar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: