Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2019-05-16 20:49 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi lär oss om hur livet kunde vara under tidsåldrarna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)

När kom människorna till Sverige? Hur levde de första människorna här? Vad åt man och hur bodde man? Vilka spår kan vi se från denna tid idag? Vad kan deras historia lära oss? Tillsammans lär vi oss om hur livet under stenåldern, bronsåldern och järnåldern kunde vara. 

Innehåll

Mål

Du ska kunna ge exempel på hur människor levt under tidsåldrarna stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska även kunna göra jämförelser med hur vi lever idag.

Du ska kunna ge exempel på hur man kan se spår av forntiden idag. 

Du ska kunna läsa en faktatext och kunna plocka ut viktiga ord ur texten för att sedan skriva en egen text. 

Du ska kunna återge innehållet i de texter du läst så att andra förstår.

Du ska kunna förklara olika begrepp som hör till temat som till exempel fäll, odla och gånggrift. 

 

Arbetets innehåll

Du kommer att lära dig om den tid i vår historia som kallas forntiden, med tidsåldrarna stenåldern, bronsåldern och järnåldern. 

Arbetssätt och redovisningsform

Under cirka sex - sju veckor kommer vi att arbeta med Forntiden. Du kommer både att arbeta i grupp och enskilt.  Du får möjlighet att delta i diskussioner, se filmer, lyssna till berättelser, läsa faktatexter och andra skönlitterära texter.

Genom att skapa ett eget "tittskåp" utifrån någon av tidsåldrarna på forntiden, visar du vad du lärt dig om denna. Fakta som du lär dig skriver du i "Min bok om Forntiden". Om tid finns kan du även söka fakta genom att använda dig av källor som ne.se, terra scaniae och böcker. 

Vi kommer även att använda oss av kahoot så att ni kan visa vad ni vet och vad vi behöver arbeta mer med. 

Förutom att tillverka tittskåp så gör vi hällristningar (målningar), tillverkar krukor i lera, bakar fröknäcke samt skapar bilder över fynd från Uppåkra. Till era tittskåp skriver ni också texter som berättar något om åldern ni valt. 

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning av din kunskap sker under arbetets gång. Du kommer att få återkoppling på dina texter som du skriver och arbetet med tittskåpet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: