Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolets kemi

Skapad 2019-05-16 22:58 i Björkvallsskolan Uppsala
Kemi
Grundskola 8 Kemi
Kol är ett grundämne som är nödvändigt för allt liv på jorden. Kol som grundämne finns i många former, i grafit i ditt pennstift, i diamanter som används som smycken och som slipmedel i borrar och i nyupptäckta former som ser ut som fotbollar och rör. Det finns fler kemiska föreningar med kol än utan kol. Några av dem är kolväten som finns i olja, alkoholer, syror och estrar som ger frukter doft och smak.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Laborationer 
 • Arbeta med instuderingsfrågor.

 

 

När arbetsområdet är avslutat ska du:

 • Känna till

–Att grundämnet kol i ren form kan förekomma i olika former, till exempel grafit och diamant

–Vad som menas med organisk kemi

–Varför just kol kan ingå i så många ämnen (fyra bindningsmöjligheter)

–Hur man kan beskriva organiska ämnen (strukturformel, summaformel)

–Några typer av kolföreningar (kolväten, alkoholer, organiska syror, estrar)

–Namn på några enkla kolväten (metan, etan, propan...)

–Skillnaden mellan mättade och omättade kolväten (dubbelbindningar)

 

–Kolväten innehåller endast kol och väte

–Vad som skiljer alkaner, alkener och alkyner

–Hur alkoholer är uppbyggda (OH-grupp)

–Alkoholernas namn

–Vad som menas med envärda, tvåvärda och trevärda alkoholer

–Vad en karboxylgrupp är

–Organiska syrors namn

–Hur fettsyrornas molekyler är uppbyggda

–Hur mättade, omättade och fleromättade fettsyror är uppbyggda

–Hur tensider är uppbyggda och vad de används till

–Hur estrar bildas från alkoholer och syror

–Vad estrar kan användas till

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: