Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Ljusne förskola avd Ängen 19/20

Skapad 2019-05-17 10:28 i Ljusne förskola Söderhamn
Förskola
Tillsammans utforskar vi vår närmiljö. Ett projekt som alla förskolor i kommunen gör för att fira att Söderhamn fyller 400 år.

Innehåll

Nuläge

Vi har påbörjat och länge arbetat med att sortera och går ofta ner till återvinningen Dock har vi inte utvecklat det mycket mer än så.. Men samhället förändras och vi vill utveckla sorteringsarbetet och medvetenheten om miljön. Vi har också lokaler som gör att ljudnivån ofta är hög trots bra lek eller planerade aktiviteter.

Vad har fungerat bra?

Vad har fungerat mindre bra?

Mål

Vi vill skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för de dagliga livet samt att ta del av de lokala kulturlivet

 

Formulera tydliga mål för undervisningen, som är lätta att följa och utvärdera.

Vi vill tillsammans med barnen och med vårdnadshavare upptäcka och visa upp Guldkorn i Ljusne. 

Vi vill göra barnen medvetna om ljud, vad som låter och hur högt det låter.

Vi vill göra barnen medvetna om vår natur och hur skräp påverkar naturen. Vi vill att de ska få kunskap om källsortering.

Syfte

Vi vill göra barnen, vårdnadshavare och andra i kommunen medvetna om hur många bra och fina platser det finns i Ljusne.

Vi vill att de ska vara medvetna om ljud för att de ska tänka på ljudnivån inomhus och hur det påverkar våra öron och hur vi mår när ljudnivån är för hög.

Vi vill göra de medvetna om naturen och skräp i naturen för att de ska ta ansvar för naturen och få en förståelse för naturen.

Genomförande

Vi besöker olika platser i Ljusne. Vi frågar också familjerna om deras guldkorn i Ljusne.

Ljudpromenader

Skräppromenader

Använda Ipaden för att spela in ljud och lyssna på ljud

Gå till återvinningen och ta med sopsamlarmonstren

Skapa sorteringsstation

Se på filmer

Se om vi kan göra studiebesök på Långtå

 

Samtliga barn är delaktiga i aktiviteterna. Eventuellt ett studiebesök på Långtå görs med de äldsta barnen.

Detta sker under läsåret 19/20

Dokumentation under lärprocessen

Hela arbetslaget tar ansvar för att dokumentera om de är delaktiga i en aktivitet. Samtliga aktiviteter dokumenteras genom foto, film eller anteckningar.

Ansvar

Arbetslaget. Vi planerar tillsammans och ansvarar för olika aktiviteter

Uppföljning

Gemensamt i arbetslaget med dokumentation, reflektion och analys, efter varje aktivitet

 

Hur går vi vidare?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: