Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"My own choice" muntlig redovisning

Skapad 2019-05-17 10:54 i Morgongåva skola F-6 Heby
Grundskola 4 – 6 Engelska
Du ska göra en muntlig presentation av resultatet av "digital läsning".

Innehåll

Muntlig redovisning av ”My own choice” engelskauppgift

Vad ska jag lära mig?

·     formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 

Varför ska jag lära mig det här?  (Centralt innehåll)

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Presentationer sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

 

Vad ska jag kunna?   (Kunskapskrav betyg A engelska åk 6)

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen

 

Hur ska jag visa vad jag kan?

Du ska göra en muntlig presentation på engelska. Du ska hålla dig mellan 2-5 minuter och prata på engelska hela tiden. 

Här kommer en liten checklista som du gärna får använda.

 

1. Inledning Väck intresse (visa bild, musik) 

2. InnehållUnderrubriker (tänk på att ha en röd tråd!) 

3. Tala:

·      Tydligt med varierande röstläge och intonation 

·      Hastighet, tala inte för fort eller långsamt, våga ha korta pauser 

4. Kroppsspråk 

·      Ha ögonkontakt med lyssnarna,

·      Stå still, men använd gärna gester och kroppsspråk

 5. Presentationsteknik

·      LÄS INTE INNANTILL!!! 

·      Tankekarta 

·      Stödord 

·      Talkort 

6. Avslutning 

·      Sammanfattning av det du har pratat om. Frågor? 

 

·      Presentera dina källor.

Uppgifter

 • Muntlig redovisning "My own choice"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
  En  C 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  C 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: