Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättelse

Skapad 2019-05-17 11:25 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Med hjälp av bilder vi framställer i gruppen skall du återberätta novellen "Smycket", men med egna ord.

Matriser

Sv SvA
Skriva berättelse

Förnivå
E
C
A
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och begriplig. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och begriplig. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Språket är gestaltande och anpassat på ett enkelt sätt.
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, till exempel genom att vara varierad. Språket är gestaltande och anpassat på ett utvecklat sätt.
Meningsbyggnaden fungerar väl, till exempel genom att vara varierad och träffsäker. Språket är gestaltande och anpassat på ett välutvecklat sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning samt håller sig till preteritum.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning samt håller varierar tempus på ett utvecklat sätt.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning samt varierar tempus på ett välutvecklat sätt.
Dialog
Eleven markerar dialog med talstreck och ny rad. Balansen mellan dialog och berättande text är ojämn.
Eleven markerar dialog med talstreck och ny rad, samt beskriver talet. Balansen mellan dialog och berättande text är rimlig.
Eleven markerar dialog med talstreck och ny rad, samt beskriver talet med inlevelse. Balansen mellan dialog och berättande text är välavvägd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: