Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2019-05-17 11:57 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Vi kommer att lära oss om luftens sammansättning samt vad är lufttryck, luftmotstånd är för ngt. Varför minskar trycket med höjden och varför kan flygplan flyga? Vad har luftens rörelser med vädret att göra? Dessa och liknande frågor kommer vi att behandla under de närmaste veckorna.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Att kunna diskutera och argumentera med naturvetenskapliga begrepp

Att kunna ställa ett hypotes och skriva en förklarande text

Att förstå och kunna använda begrepp om luften

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma:

 • din förmåga att utföra undersökningar efter given arbetsbeskrivning, 
 • din förmåga att dokumentera undersökningar på ett vetenskapligt sätt
 • din förmåga att delta i diskussioner och framföra din uppfattning.
 • din förmåga att beskriva luftens egenskaper samt hur man kan observera dessa.
 • din förmåga att föra anteckningar till film och gemensamma genomgångar.
 • din förmåga att använda viktiga ord och begrepp  
 • din förmåga att kunna arbeta enskilt och i grupp


Bedömning sker när du utför en undersökning, dokumenterar och diskuterar denna. När du deltar i undervisningen samt vid slutet av arbetsområdet när du får berätta om luftens egenskaper samt hur de kan observeras då vi har ett förhör som är antingen muntligt eller skriftligt.

Så här kommer vi att arbeta

 • Vi kommer att se faktafilm som berör ämnet
 • Muntliga genomgångar
 • Läsa och diskutera utifrån texter
 • Klassrumsdiskussioner
 • Sammanfatta information från filmer, texter och diskussioner. 
 • Göra enkla experiment i grupp
 • Dokumenterar undersökningar och experiment.
 • Arbeta med frågor utifrån experiment, filmer och lästa texter
 • Ett avslutande delprov under terminen.
 • Jobba med elevspel.

 

Detta ska du lära dig:

 • Vad är luft?
 • Vad är lufttryck?
 • Att luft tar plats
 • Att luft kan tryckas ihop
 • Att luft ger motstånd
 • Vad är vind?
 • Hur uppkommer vind?
 • Utföra olika experiment och skriva labbrapporter
 • Olika begrepp inom området som luft, lufttryck, luftmotstånd, syre och koldioxid
 • Diskutera och argumentera för dina hypoteser och slutsatser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Fy Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Ke Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Centralt innehåll
 • Bi  4-6 Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Fy  1-3 Material och ämnen i vår omgivning Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • Fy  4-6 Fysiken och vardagslivet Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Fy  4-6 Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6 Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6 Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6 Kemin i naturen Luftens egenskaper och sammansättning                               

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: