Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompismassage

Skapad 2019-05-17 12:26 i Vegalyckan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 1 – 9

Innehåll

Mål
Kompismassage i skolan
- ett redskap för att utveckla ett barns sociala kompetens
- ge eleverna en förmåga att kunna läsa av varandras sinnesstämning, få en ökad självkänsla samt visa medkänsla
- eleverna blir förhoppningsvis mer respektfulla med varandra och samarbetar bättre
 

 
 

 

 

 

Arbetets innehåll

Lugn musik,

yoga mattor  och framför allt en lugn stund

Arbetssätt och redovisningsform

En lugn rekreationsstund där eleven får känna sig i fokus i samarbete med en klasskompis

Utvärdering

Eleverna har massage på schemat en gång/ vecka och vid varannat tillfälle frågar jag hur de har upplevt lektionspasset/ massagen

De blundar så att de inte ser hur de andra eleverna tänker och sedan visar de med tummen 

-tumme upp

-tumme ner 

-tummen åt sidan. De skiftar naturligtvis från gång till annan vad och hur de upplevt passet, 

Reflektion

Efterfrågan på massagepassen är stor

Allt utom tiden funkar, tiden är lite kort

Att få till en lagom tid (45) till nästa termin

Halvklass ca 12 elever.

Syfte

Skolans mål Lgr11. 2011(-18)s.10-12

·      Respekterar andra människors egenvärde

·      Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

·      kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

·      kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

·       kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

·      kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

·       har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: