Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik kap 9 och 10

Skapad 2019-05-17 12:33 i Östra Karups skola Båstad
En planering för åk 3 där materialet "Prima(med elevwebb)" och "Lyckas med problemlösning" ligger som grund.
Grundskola 3 Matematik
Den här sista delen av terminen kommer vi att arbeta med kapitel 9 och 10 samt repetera och befästa delar som vi berört/arbetat med tidigare under år 1-3.

Innehåll

Konkretisering av målen:

Du ska kunna:

 • bygga och rita tredimensionella figurer.
 • begrepp för att beskriva geometriska objekt.
 • metoder för att redovisa en uppställning - addition och subtraktion.
 • redovisa en lösning på ett problem.
 • enkel algebra.
 • likhetstecknets betydelse.
 • avläsa temperatur.
 • välja och använda någon problemlösningsstrategi med viss anpassning till problemets karaktär.  

 

Undervisning:

Du ska få:

 • diskutera och lära dig olika strategier för var och hur du kan arbeta på bästa sätt för att utveckla dina förmågor i matematik.
 • träna på och använda olika verktyg och hjälpmedel.
 • träna på att kommunicera matematik genom diskussioner och övningar i helklass, grupp och par.
 • träna och befästa problemlösningsstrategierna genom att lösa flera olika typer av problem.
 • arbeta med praktiska övningar både inom- och utomhus.

 

Redovisning:

Du redovisar dina kunskaper genom

 • diagnoser
 • problemlösningsuppgifter
 • muntliga diskussioner och resonemang
 • uppgifter där du svarar enskilt på din whiteboard-tavla
 • Nationella prov

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: