Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rötter - skånska artister i Ord & Bild

Skapad 2019-05-17 12:34 i Gustavslundsskolan Helsingborg
I arbetet med dialekten 'skånska' ska vi fokusera på skånska artister och deras användning av språket. Ni ska i grupp om ... välja en av föreslagna artister och leta upp en låt, gärna med tillhörande musikvideo som ni ska presentera för gruppen. Ni ska analysera låten och presentera vad som är typiskt skånskt (språkmelodi, fonem (ljud), ord eller uttryck). Dessutom ska ni skapa ett gemensamt porträtt av artisten i storformat i tekniken vattenfärg. Uppgiftens moment:
Grundskola 7 Bild Svenska Svenska som andraspråk
I arbetet med dialekten 'skånska' ska vi fokusera på skånska artister och deras användning av språket. Ni ska i grupp om ... välja en av föreslagna artister och leta upp en låt, gärna med tillhörande musikvideo som ni ska presentera för gruppen. Ni ska analysera låten och presentera vad som är typiskt skånskt (språkmelodi, fonem (ljud), ord eller uttryck). Dessutom ska ni skapa ett gemensamt porträtt av artisten i storformat i tekniken vattenfärg.

Innehåll

Uppgiftens moment:

1. Välj artist - det viktiga är att artisten talar den skånska dialekten

2. Leta reda på en låt av artisten som ni vill presentera (kolla om det finns en musikvideo som ni kan presentera)

3. Analysera texten - peka på vad som är typiskt skånskt för dialekten skånska (språkmelodi, fonem (ljud), ord eller uttryck).

4. Be Petra skriva ut en porträttbild av artisten.

5. Dela bilden/ klipp sönder bilden i SEX lika stora delar 

6. Förstora varje del med hjälp av ruttekniken (Petra visar)

En del --> på ett A4-papper (se exempel nedan)

7. Skissa och färglägg med vattenfärg

8. Montera ihop er skiss till ett porträtt i storformat

9. Redovisa er artist för klassen:

Visa ert målade porträtt

Spela upp er valda låt (musikvideo)

Berätta om det som är typiskt för artisten vad gäller den skånska dialekten.

Uppgifter

 • Rötter - skånska artister i ord och bild

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: