Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsmarknad

Skapad 2019-05-17 13:27 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Samhällskunskap
Vi har arbetat med hur arbetsmarknaden ser ut, hur arbetsmarknadens parter relaterar till varandra och hur det har sett ut historiskt.

Uppgifter

  • Arbetsmarknad Podcast

Matriser

Sam
Arbetsmarknad

E
E/C
C
C/A
A
Historiska förutsättningars betydelse. Hur samhällsförhållanden påverkar och påverkas av grupper, individer
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer
Argumentation
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda
Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Söka information. Källhänvisningar och källkritik
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade reflektioner om deras relevans och trovärdighet
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om deras relevans och trovärdighet
Uttrycka kunskaper i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: