Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens resurser och en hållbar utveckling

Skapad 2019-05-17 14:25 i Noltorpsskolan Alingsås
Grundskola 6 Geografi
20% av jordens befolkning disponerar 80% av jordens resurser. Vi använder jordens resurser som om vi har tre jordklot istället för ett. Vilka naturresurser finns på jorden? Hur använder vi resurserna och vem/vilka får ta del av dem? Hur kan vi bidra till en hållbar utveckling så att jordens resurser räcker till alla?

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

vi läser texter tillsammans och enskilt i läroboken

- se filmer

- samtal och diskussioner

- läraren berättar

- förklara begrepp

- enskilt arbete med google-presentation

 

Redovisning:

Du lämnar in din google-presentation i uppgiften på Unikum. Du redovisar din presentation muntligt i en mindre grupp.

 

Uppgifter

 • Jordens resurser och en hållbar utveckling - presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: