Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BRANDÖVNING Lönneberga ht18 vt19

Skapad 2019-05-17 15:02 i Bäckängens förskola Bengtsfors
Förskola
LÖNNEBERGAS BRANDÖVNING

Innehåll

BRANDÖVNING ht18 vt19

Bakgrund 

Eftersom vi har gemensam BRANDÖVNING på Bäckängen 1 gång / termin, behöver både barn och pedagoger förberedas och träna inför detta. 

Efter vårens brandövning kom vi fram till att vi skulle förbereda barnen på ett annat sätt än med Brandsagan om Petter och hans 4 getter. Vi tyckte att det var lite svårt för våra små barn att sätta brandsagan i relation till brandövningen.

Men i höst har vi valt Petter och hands 4 getter som tema. Därför blev det naturligt och pedagogiskt att använda oss av sagan när vi tränade. 

Mål

* Att förbereda barnen på ett pedagogiskt sätt så att barnen känner igen situationen med utrymning och inte blir rädda.

* Att även förbereda pedagogerna så att alla får träna på att göra en utrymning på en bra sätt.

* Att få påminnelse om att revidera telefonlistor så att förskolan alltid har aktuella uppgifter. 

 

Metod

* Vi berättar en brand-saga för barnen som handlar om ” Petter och hans 4 getter”. Vi har gjort om den klassiska sagan så att den handlar om vad som händer när det börjar brinna hos Petter och getterna.

* Barnen känner till den klassiska sagan och kan relatera till den och lära sig hur man ska göra om det börjar brinna. När brandvarnaren tjuter ska man krypa, för att undvika röken, till vår nödutgång. Barnen får också lära sig att man ringer 112 om det börjar brinna.

*Vi leker utrymning med barnen då pedagogerna "piper som brandvarnaren" och vi kryper till utrymningsdörren.

* Alla går till uppsamlingsplatsen vid fotbollsmålen och pedagogerna räknar in alla barn och pedagoger.

* Siste man ut larmar brandkåren eller försöker att släcka branden själv.

* Den här gången vet pedagogerna att det blir brandövning vecka 21. Men de vet inte exakt vilken dag det blir.

 Maj 2019

* Karina och Carin planerade tillsammans för en oförberedd brandövning i maj. Karina meddelade larmcentralen att vi skulle ha en övning. Vi flyttade fram datumet 2 ggr pga andra aktiviter som planerades in och pga att Karina blev sjuk. ( Carin ville ha Karina med eftersom hon hade mer koll på hur man larmar av igen ) Larmcentralen blev inte så nöjda när vi bytte dagar. 

Uppföljning och Utvärdering

 

Barnen förstod direkt sambandet mellan brandvarnaren som piper och att man då ska krypa till vår utrymningsväg i vårt kök. 

Vi tränade några gånger innan övningen och när brandvarnaren började pipa visste alla vad som skulle hända och vi kröp tillsammans till dörren. Sen gick vi ut i bara strumporna och samlades vid fotbollsmålet som vi hade pratat om. Det blev en lyckad brandövning och ingen blev rädd.

Alla pedagoger var förberedda på att övningen skulle bli av just den här dagen. Nästa gång när vi ska ha brandövning kommer den att ske helt oförberett nån gång under våren. Bäckängens brandansvariga kommer att välja en dag. 

Maj 2019

När larmet gick såg barnen lite förskräckta ut först. De visste inte riktigt vad det var som lät. Förra gången som vi hade övning hade vi vanliga brandvarnare och det nya larmet hade ett annat ljud. Lägre men annorlunda. Det blinkade även en röd lampa. Men inget barn blev rädd. Vi lotsade barnen mot utrymningsdörren och vi gick lugnt ut utan skor och ytterkläder. Övningen fungerade bra på alla avdelningar.

Analys och Utveckling

Vi är väldigt nöjda med detta arbetssätt för brandutbildning. Barnen lär sig snabbt och refererar ofta spontant till brandövningsträningenunder året.  

Maj 2019

Det var första gången som vi hade en oförberedd brandövning, men alla pedagoger i huset tyckte efteråt att det var bra. Då blev det mer verklighetstroget. 

Vi kommer att fortsätta att ha en förberedd brandövning i september, då vi har förberett alla barn med hjälp av sagor och bilder. Vi bjuder även in räddningskåren att komma på besök.

I maj/ juni kommer vi även fortsättningsvis att ha en oförberedd övning.

Vi behöver dock tänka på att förbereda nya barn och pedagoger som börjar efter höstens brandövning, genom att prata om vad man gör om brandlarmet börjar pipa.

När det gäller pedagogerna behöver vi se till att fortsätta uppdatera avdelningens telefonlista både höst och vår. 

Kopplingar till läroplanen

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: