Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik programmering

Skapad 2019-05-17 15:02 i Getingeskolan 4-6 Halmstad
Grundskola 6 Teknik
Du kommer denna termin att få utveckla dina kunskaper inom programmering. Vi kommer att utgå från Code.org och sedan gå vidare med Scratch. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att du ska programmera ett eget spel eller liknande i Scratch.

Innehåll

Mål:

Tekniska lösningar

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering. 
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer. 

Bedömning:

 • Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklingsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma digitala modeller.
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
 • Du gör dokumentationer av arbetet med modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjort.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik programmering

Programmering

E
C
A
Teknikutvecklingsarbete
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklingsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Du gör dokumentationer av arbetet med modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjort.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: