Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Analys av film och teater Vt19

Skapad 2019-05-17 15:33 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Lgr 11
Grundskola 8 Svenska
Musikalen Matilda - besök på Malmö opera Ungdomsserien Festen - Svt Play, nio avsnitt

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

 

Detta kommer vi att bedöma

 

Bedömningsmatris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska åk 7-9

F
E
C
A
Förståelse
Att kunna sammanfatta innehåll
Du gör enkla sammanfattningar med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband.
Du gör utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband.
Du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband.
Tolka, analysera
Att utifrån egna erfarenheter kunna tolka olika livs- och omvärldsfrågor
Du tolkar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan "läsas" mellan raderna i olika verk.
Du tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan "läsas" mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skrivteknik
Att kunna följa skrivregler och språkliga normer
Du skriver med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Du skriver med förhållandevis förhållandevis god språklig variation.
Du skriver med god språklig variation.
Samtala samt framföra åsikter
Att kunna samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter
Du för till viss del samtalen och diskussionerna framåt med enkla och tilll viss del underbyggda argument
Du för samtalen och diskussionerna framåt med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du för samtalen och diskussionerna framåt med välutvecklade och väl underbyggda argument. Du fördjupar eller breddar samtalen och diskussionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: