Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering år 8 Procent och Förändringsfaktor 10f

Skapad 2019-05-18 10:43 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 8 Matematik
Planering för första delen av området samband och förändring v 21-23 Du ser nedan vilka begrepp som kommer att behandlas och hur vi kommer att jobba. Du kan även klicka dig vidare till lektionsplaneringen

Innehåll

 

 

Begrepp - vilka begrepp kommer vi att behandla?

andelen

delen

det hela

procent

förändringsfaktor

 

 

Filmer

Du hittar förklarande filmer i lektionsplaneringen.


Bedömning - vilka kunskapskrav kommer att bedömas?


Du kommer att få en diagnos, samt lösa en problemlösningsuppgift.

 

Metod

  • Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar
  • Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel 

Begrepp

  • Hur väl eleven använder olika begrepp
  • I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp

Resonemang

  • I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll

Kommunikation

  • Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt
  • Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer 

Problemlösning

  • I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
  • Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer
  • I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat

 

Klicka här för att komma till lektionsplanering: PLANERING 

Uppgifter

Matriser

Ma
Kunskapsöversikt matematik Förkortat område Procent och Förändringsfaktorår 8

PROBLEMLÖSNING

I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat
E
C
A
Löser problem genom att utföra enkla beräkningar på ett godtagbart sätt
kunna lösa problem i flera steg genom att t.ex använda förändringsfaktor och ekvation
kunna lösa komplexare problem med effektiva metoder genom att använda t.ex. grafer och ekvationer

METOD

Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel
E
C
A
Eleven kan beräkna procentuell förändring genom att hitta delen, andelen eller det hela
Eleven kan arbeta med och förstå upprepande förändring på olika sätt
Eleven visar metoder för upprepat förändring och använder förändringsfaktor på ett effektivt sätt

RESONEMANG

I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang Kvaliten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
E
C
A
Eleven för godtagbara resonemang om förändringars rimlighet
Eleven för goda resonemang förändringars rimlighet.
Dessutom ger eleven välutvecklat resonemang kring hur förändringsfaktor visar sig i olika beräkningar

KOMMUNIKATION

Kvaliten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer
E
C
A
Redovisningen är möjligt att följa och är i huvudsak fungerande
redovisar på ett ändamålsenlig sätt. Redovisningen är lätt att följa.
redovisar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: