Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid, addition, subtraktion och geometri (Åk 4)

Skapad 2019-05-19 10:26 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Vi räknar kap. 6-8 i Matteborgen 4B.

Innehåll

Kap 6: Tid
* enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
* läsa och skriva datum
* avläsa klockan och skriva klockslag med siffror
* räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag 
* räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag 
* läsa av en tidtabell 

 

Kap 7: Addition och subtraktion 
* addera och subtrahera talområdet 0 - 10 000 
* räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt 
* tecknet för "ungefär lika med"
* använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning 

 

Kap 8: Geometri 
* avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig 
* namnen på olika månghörningar 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tid, addition, subtraktion och geometri (Åk 4)

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tid
Datum, analog och digital tid, tidsskillnad
Du har grundläggande kunskaper om tidsbegreppets olika delar.
Du har goda kunskaper om tidsbegreppets olika delar.
Forts...
Avrundning
Du har grundläggande kunskaper om avrundning.
Du har goda kunskaper om avrundning
Geometri
Vinklar och månghörningar
Du har grundläggande kunskaper om vinkar och månghörningar
Du har goda kunskaper om vinklar och månghörningar
Addition och subtraktion
Uppställning och problemlösning
Du har grundläggande kunskaper om addition och subtraktion.
Du har goda kunskaper om addition och subtraktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: